Media

Debattartiklar:

2019-01-25 Blankspot: ”En grön energiomställning gör Europa säkrare”

https://www.blankspot.se/debatt-en-gron-energiomstallning-gor-europa-sakrare/

 

2019-01-23 Altinget: ”Ge den mest akuta säkerhetsfrågan mer utrymme”

https://www.altinget.se/sakerhet/artikel/gron-ungdom-ge-den-mest-akuta-sakerhetsfraagan-mer-utrymme

 

2019-01-14 Altinget: “Fler måste få möjlighet att skapa sig ett liv i Europa”

https://www.altinget.se/eu/artikel/fler-maaste-faa-mojlighet-att-skapa-sig-ett-liv-i-europa

 

2018-12-18 Altinget: “Därför kandiderar jag till EU-parlamentet”

https://www.altinget.se/eu/artikel/mp-kandidat-darfor-kandiderar-jag-till-eu-parlamentet

 

2017-06-08 ETC: “Tumma inte på de mänskliga rättigheterna, Theresa May”

https://www.etc.se/debatt/tumma-inte-pa-de-manskliga-rattigheterna-theresa-may

 

2017-03-28 Altinget: “Varje laddstolpe ett steg mot att rädda världen”

https://www.altinget.se/rikspolitik/artikel/varje-laddstolpe-ett-steg-mot-att-radda-varlden

 

2016-09-30 Dalarnas tidningar: “Därför ger fler folkomröstningar ett mer demokratiskt samhälle”

https://www.dt.se/artikel/debatt/kaufmann-darfor-ger-fler-folkomrostningar-ett-mer-demokratiskt-samhalle

 

2016-09-15 Nyheter24: “Det är dags nu – låt 16-åringar rösta!”

https://nyheter24.se/debatt/861142-det-ar-dags-nu-lat-16-aringar-rosta