Om mig

Jag är född 1996, och bor sedan 2015 i Uppsala, där jag nyligen har avslutat min Politices kandidatutbildning i nationalekonomi. Jag är uppvuxen i Falun och Luzern (Schweiz), och talar utöver svenska och engelska även tyska flytande samt en del franska.

 

Jag har varit partiaktiv i Miljöpartiet sedan valrörelsen 2010, och haft sedan dess haft uppdrag på många och olika nivåer inom partiet och dess sidoorganisationer. Jag började mitt engagemang som medlem i Grön Ungdom Dalarna, och satt mellan 2014 och 2015 som gruppledare för Miljöpartiet i Falu Kommunfullmäktige samt som ersättare i Falu kultur- och fritidsnämnd. Sedan 2017 är jag internationell sekreterare tillika utrikes- och försvarspolitisk talesperson för Grön Ungdom. Vid sidan av detta har jag ett antal uppdrag på olika håll i partiet, bland annat som ersättande delegat till European Green Party’s rådsmöten och som styrelseledamot för Miljöpartiets biståndsorganisation Green Forum. Under valrörelsen 2018 har jag jobbat med väljarkontakt och internationella frågor på Miljöpartiets riksdagskansli.

 

Som internationell sekreterare för Grön Ungdom (och även inom ramarna för mina andra uppdrag) har jag arbetat aktivt för att den svenska gröna rörelsen ska bli mer sammankopplad med den internationella gröna rörelsen. Detta har gjort att jag har väletablerade kontakter med den globala och europeiska gröna rörelsen – både ungdomsförbund och moderpartier.

 

De huvudsakliga politiska områden jag har jobbat med under de senaste åren varit säkerhet, bistånd, handel och diplomati. Genom mitt arbete som väljarkontakt på Miljöpartiets riksdagskansli har jag dock jobbat med ett stort spektra av politiska frågor, och är även kunnig inom bl a områdena demokrati, migration och infrastruktur.